Bon Vivant in het mo​nu​men​ta​le pand op de hoek van de Kor​te en Lan​ge Veer​straat.

Bron Haarlems Dagblad/Renee de Borst

 

Het pand heeft sinds het vertrek van de Componist veertien jaar geleden een geschiedenis van flinke en dus dure verbouwingen achter de rug. Lucas & Luca, Lambermon’s, Brass en Seymour hielden het echter geen van alle lang vol.

Nu is Bon Vi​vant neer​ge​stre​ken in het mo​nu​men​ta​le pand op de hoek van de Kor​te en Lan​ge Veer​straat.
Er is weinig veranderd. We heb​ben na​me​lijk he​le​maal niet ver​bouwd, we heb​ben het al​leen ont-Sey​mour​d”, lacht de 62-ja​ri​ge Hen​nie van Om​men. ,,De bar is blijven staan, want die is prach​tig. We heb​ben nieuw meu​bi​lair en
ver​lich​ting, en we heb​ben na​tuur​lijk een houts​kool​g​rill. Spa​reribs zijn onze spe​ci​a​li​teit. We im​por​te​ren zelf vlees uit Span​je, van het Ibe​ri​covar​ken. Prach​tig vlees.’’

Hen​nie en zijn vrouw Hel​ga wer​ken er met hun zo​nen Mi​chael (28) en San​der (26) al drie jaar mee in hun zaak in
Ben​ne​broek. Hel​ga blijft daar met chefkok Mi​chael. San​der wordt het ge​zicht van de Haar​lem​se Bon Vi​vant en va​der Hen​nie rijdt heen en weer.

Heer​lijk

Te​rug in Haar​lem, ze vin​den het heer​lijk. Op een steen​worp af​stand had het echt​paar van 1986 tot 1999 de Ajax​shop en een sport​zaak in de Ane​gang. ,,Daar​voor had​den we al​le​bei in de ho​re​ca ge​werkt, maar nooit voor ons​zelf. We zijn in 1999 naar Frank​rijk ver​huisd. Daar zijn we uit lief​heb​be​rij gaan ko​ken. Als je met je hart kookt, kom je een heel eind. En dus had​den we op ze​ker mo​ment een ei​gen res​tau​rant.’’

Hen​nie: ,,Wij za​ten met zijn tweeën in Frank​rijk en de jongens in werkte in de horeca in Zwitserland.
We mis​ten Ne​der​land en kon​den in het pand van Les Ju​meaux in Ben​ne​broek een zaak beginnen. De jon​gens stap​ten ook in deze zaak. Zon​der hen had​den we nooit een twee​de zaak kun​nen ope​nen. Grap​pig toch, dat wij hob​by​end zijn be​gon​nen, en dat het door onze kin​de​ren – en
in​mid​dels ook door onze er​va​ring – be​hoor​lijk pro​fes​si​o​neel is ge​wor​den!’’

 

lekker #social met HorecaUITmuntend


Something is wrong.
Instagram token error.
1

Zij maken het UITmuntend


HorecaUITmuntend, UIT IN 023 & De Lekkerste Nacht

zijn weer van die overheerlijke concepten van H&L Producties


UIT IN 023

UITTIPS & ADVERTEREN

Marisa Lo Bianco
marisa@henl.nl

H&L Producties

Wateringweg 6
2031 EJ  Haarlem
023 5 42 43 32
https://henl.nl
info@henl.nl


Haarlem Culinair

Bubbles & Bites

De Lekkerste Nacht